Chính sách

7/2/2007

Với phương châm : “ Hãy để chúng tôi làm hài lòng khách hàng của bạn ”

 

Công ty thương mại TNHH Sao Sơn Dương cam kết:

      Sodustar sẽ cung cấp sản phẩm và dịch vụ một cách nhanh chóng, kịp thời, đúng thời gian, mọi lúc và đầy đủ nhất các yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi có kế hoạch để cải tiến liên tục trong mọi dòng sản phẩm và thực hiện công việc đó nhanh nhất để đạt được sự hài lòng của khách hàng.

 

  1. Xây dựng, duy trì và phát triển đội ngũ cán bộ làm việc chuyên nghiệp, chủ động, sáng tạo, giỏi nghiệp vụ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong sáng, đủ năng lực để tiếp thu và áp dụng một cách sáng tạo các công nghệ tiên tiến, không ngừng phấn đấu vì mục tiêu chất lượng của sản phẩm.

 

  1. Không ngừng cải tiến và nâng cao về Chất lượng, Tiến độ, và Gía trị thẩm mỹ cao.

 

  1. Không ngừng hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng nhằm tạo thuận lợi phát huy kinh nghiệm, trí tuệ và năng lực của từng thành viên trong quá trình sản xuất,…để cung cấp cho Khách hàng, cho xã hội các sản phẩm, dịch vụ hoàn hảo nhất.

 

  1. Toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty sống và làm việc năng động, hiệu quả, kỷ cương.

 

  1. Công ty thường xuyên phổ biến và giáo dục ý thức đảm bảo chất lượng cho từng cán bộ công nhân viên.